Investice zaměřená na stabilní firmy

20 % LADDER CERTIFIKÁT:
KRÁLOVÉ TRHU

Do konce úpisu certifikátu zbývá

0 0

Dní

0 0

Hodin

0 0

Minut

0 0

Vteřin

CHCI VĚDĚT VÍCE Nezávazná konzultace

Investujete do ladder certifikátu, jehož podkladovými aktivy jsou akcie 4 stabilních společností s dlouhou tradicí a vysokým cash flow (Coca-Cola, IBM, Procter & Gamble, Wells Fargo), na základě pozorování podmínek stanovených Emitentem je při jejich splnění vyplacen investorům kupón, jehož hodnota určuje výnos investice. Konečná výše výnosu je však závislá i na dalších faktorech, jakými jsou například cena Podkladových akcií, volatilita, tržní úrokové sazby a vývoj měnového kurzu USD/CZK.

Pozitivní scénář
Výplata kupónu

Finální tržní cena Podkladové akcie s nejnižší výkonností k Rozhodnému dni pro výplatu kupónu je vyšší nebo rovna 105 % Počáteční hodnoty dané akcie. V tomto případě investor získá výnos ve výši 40 % za 2 roky (20 % p. a.).

Návratnost kapitálu

Finální tržní cena Podkladové akcie s nejnižší výkonností k Rozhodnému dni pro výplatu kupónu je vyšší nebo rovna 95 % Počáteční hodnoty dané akcie. Investorovi je vyplaceno 100 % investovaného kapitálu.

Pozitivní scénář
Výplata kupónu

Finální tržní cena Podkladové akcie s nejnižší výkonností k Rozhodnému dni pro výplatu kupónu je v rozmezí 100-105 % Počáteční hodnoty dané akcie, nebo 95-100 % Počáteční hodnoty dané akcie. V prvním případě získá investor za 2 roky výnos 20 %, ve druhém případě výnos 5 % za 2 roky.

Návratnost kapitálu

Finální tržní cena Podkladové akcie s nejnižší výkonností k Rozhodnému dni pro výplatu kupónu je vyšší nebo rovna 95 % Počáteční hodnoty dané akcie. Investorovi je vyplaceno 100 % investovaného kapitálu.

Negativní scénář
Výplata kupónu

Finální tržní cena Podkladové akcie s nejnižší výkonností k Rozhodnému dni pro výplatu kupónu je nižší než 95 % Počáteční hodnoty dané akcie. V tomto případě není kupón investorovi vyplacen.

Návratnost kapitálu

Finální tržní cena Podkladové akcie s nejnižší výkonností k Rozhodnému dni pro výplatu kupónu je nižší než 95 % Počáteční hodnoty dané akcie. Investorovi je vyplaceno 90 % investovaného kapitálu.

Chcete se dozvědět více?

Prostřednictvím tohoto certifikátu můžete investovat do pečlivě vybraných firem, které mají více než 100letou tradici a díky tomu, že vždy patřily mezi "ty úspěšné", tak se jim podařilo nashromáždit výrazné cash flow. Hotovost na účtech firem umožňuje snáze přečkat krizová období a financovat rozvoj společnosti, kdykoliv je potřeba. Proto jsme pro investory připravili výběr nejzajímavějších firem, které splňují tato kritéria a zároveň nabízejí zajímavou valuaci. Do finálního výběru se dostaly firmy: Coca-Cola, IBM, Procter & Gamble, Wells Fargo. Podívejme se na jednotlivé firmy trochu blíže:

Coca-Cola je největší a jednou z nejznámějších společností na světě, která se zaměřuje na výrobu, distribuci a prodej nealkoholických nápojů a souvisejících produktů. Společnost se chlubí dlouholetou historií, jejíž počátky sahají až do roku 1886, kdy společnost založil lékárník John Stith Pemberton. Mezi její hlavní produkci patří nápoje jako Coca-Cola, Fanta, Sprite, Nestea, Cappy a Kinley.

Společnost stále mění a vyvíjí nové portfolio produktů, od snižování obsahu cukru v jejích nápojích po uvádění zcela nových výrobků na trh. Coca-Cola myslí na budoucnost a usiluje o snižování dopadu na životní prostředí díky zaměření se na recyklaci odpadů a na hospodárné nakládání s vodou. Společně s partnery zaměstnává firma více jak 700 tisíc pracovníků a pomáhá tak vytvářet ekonomické příležitosti pro místní komunity na celém světě.

Graf akcie Coca-Cola

International Business Machines (IBM) je přední technologickou společností zabývající se cloudovými službami, výrobou a tržní distribucí hardwaru, softwaru. Firma také financuje rozsáhlý výzkum s rekordním počtem získaných patentů. IBM vznikla na počátku 20. století, konkrétně v roce 1911, a v současnosti se může chlubit titulem největší technologické společnosti na světě s více než 380 tisíci zaměstnanci, kteří obsluhují zákazníky ve 170 zemích světa.

IBM je také na špičce v určování vývoje a budoucnosti sektoru informačních technologií s více než 3 000 výzkumnými pracovníky ve 12 laboratořích na šesti kontinentech. K nejznámějším vynálezům společnosti patří produkty jako bankomat, osobní počítač, disketa, hard disk a kreditní karty. Společnost je od roku 1979 součástí indexu Dow Jones Industrial Average a řadí se tak mezi 30 vybraných společností v tomto benchmarku.

Graf akcie IBM

Společnost P&G byla založena před více než 180 lety výrobcem svíček Williamem Procterem a výrobcem mýdel Jamesem Gamblem. Dnes se může chlubit titulem největší společnosti na světě, která se specializuje na produkci spotřebního zboží. Do jejího produktového portfolia patří značky jako Always, Braun, Gilette, Head & Shoulders, Oral B, Pantene, Pampers či Tide. Po celém světě ulehčuje život 5 miliardám spotřebitelů.

Již dvacet let po založení přesahovaly tržby 1 mil. USD, když společnost vyhrála zakázku od armády států Unie na zásobení jejich produkty v americké občanské válce. V minulém roce se tržby vyšplhaly na úroveň 65 mld. USD při tržní kapitalizaci 207,5 mld. USD, což z P&G udělalo lídra ve svém sektoru. Více jak 175 let se firma zaměřuje na inovaci, která žene růst, pomáhá snižovat náklady a je nositelem přidané hodnoty.

Graf akcie Procter & Gamble

Wells Fargo je americkou bankou s aktivy převyšujícími 1,9 bilionu USD. Společnost byla založena již v roce 1852 se sídlem v San Francisku. Poskytuje bankovní, investiční a hypoteční produkty a služby, stejně jako spotřebitelské a korporátní financování prostřednictvím 8 050 poboček, 13 tisíc bankomatů, internetového a mobilního bankovnictví v 38 státech po celém světe a obsluhuje 70 milionů klientů. Jedna ze tří amerických domácností využívá právě služeb banky Wells Fargo.

V letošním roce se společnost umístila na 26. místě v žebříčku největších amerických korporací, vydávaným každoročně časopisem Fortune. Společně s JPMorgan Chase, Bank of America a Citigroup se řadí do velké čtyřky amerických bank. Dle výše majetku ji patří třetí místo mezi americkými bankami a je druhým největším poskytovatelem hypotečních úvěrů a debetních karet.

Graf akcie Wells-Fargo

Jak je to s poplatky?

Poplatek za celou investici činí od 3 % dle zvolené služby. Objem financí nemá na výši poplatku vliv. Pro více informací o našich poplatcích neváhejte zavolat na bezplatnou linku 800 297 787.

Mohu investici předčasně ukončit?

Ano, CYRRUS certifikát je možné prodat i před datem splatnosti za tržní cenu kótovanou emitentem.

Kdo certifikát emituje a prodává?

Certifikát neemituje CYRRUS, ale švýcarská společnost Leonteq Securities AG, Guernsey Branch. CYRRUS je výhradní prodejce této investice, kterou u zmíněné banky nechává vytvořit na míru.

Podrobnější informace, včetně popisu všech rizik naleznete v oficiálním letáku.

Kompletní leták certifikátu

Vyplňte tento krátký formulář
a nezávazně se poraďte s našimi odborníky.

* Odesláním tohoto formuláře souhlasíte se zpracováním svých osobních údajů k účelu vyřízení poptávky. Více informací o způsobu zpracování osobních dat najdete zde.

CYRRUS, a.s.

Upozornění na rizika: Informace na webových stránkách jsou vyhotoveny pro reklamní a informační účely a poskytují základní informace o některých investičních produktech v nabídce společnosti CYRRUS. Informace nejsou investičním poradenstvím a nenahrazují komplexní informace a poučení o rizicích v produktových letácích, Klíčových informacích pro investory a Všeobecných obchodních podmínkách. Pokud se v informacích hovoří o jakémkoliv výnosu, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kursů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše zisku není zaručena. Investoři mohou získat při prodeji uvedeného investičního nástroje před datem splatnosti nebo ve splatnosti investičního nástroje částku nižší než investovanou. Potenciální ztráta je omezena na původně investovanou částku. Informace jsou založeny na hrubé výkonnosti před zdaněním. Informace mohou obsahovat příklady vytvořené na základě analýzy scénářů vývoje podkladových nástrojů. Očekávání a predikce analytiků nejsou spolehlivým indikátorem budoucího vývoje tržního kurzu dotčených investičních nástrojů. Všechny uvedené investiční nástroje obsahují kreditní riziko emitentů, tedy riziko nedodržení jejich závazků v případě jejich selhání.