Investiční portfolio se zaměřením na vodohospodářství

PŘEHLED VÝZNAMNÝCH FIREM
Kam se vyplatí investovat?

Pokud máte zájem investovat, zavolejte nám

0 0

Dní

0 0

Hodin

0 0

Minut

0 0

Vteřin

Více o portfoliu Kontaktujte mě

Globální poptávka po vodě se každoročně zvyšuje, zatímco zdrojů kvalitní pitné vody neustále ubývá. Rozhodně nelze předpokládat, že Česká republika bude tohoto problému ušetřena, již nyní se potýkáme s dlouhotrvajícím suchem, které snižuje zásoby podzemní vody a znehodnocuje vodu povrchovou, která se vlivem krátkodobých intenzivních lijaků rozlévá z koryt. Výsledkem jsou prozatím problémy v zemědělství, ale pokud se podíváme na problematiku vody globálně, pak lze očekávat stupňující se ekonomické problémy, problémy v zásobování pitnou vodou a také nebezpečné důsledky v dalších oblastech, jakými jsou rostoucí a opravdu masová migrace, vyhynutí mnoha živočišných druhů a politická destabilizace některých geopoliticky stěžejních oblastí.

Modelové portfolio Modré zlato 2

Řešení problémů s vodou tkví v dalekosáhlých změnách napříč ekonomikou a legislativou. Někde se však musí začít a právě na tyto "nejbližší" investiční příležitosti ve vodohospodářství jsme se zaměřili. Zde jsou největší problémy, se kterými se aktuálně vodohospodářství potýká:

  • Vlivem poškozených vodovodních sítí dochází průměrně ke ztrátě 16 % vody, investice do vodovodní infrastruktury si vyžádají stovky miliard dolarů ročně.
  • Jen 2,5 % vody je zdravotně nezávadné, velká část je uložena v ledovcích, které tají do oceánů, je zde tedy velká poptávka po zlevnění a zefektivnění moderních technologií na odsolování a čištění vody.
  • Zemědělství je globálně největším spotřebitelem vody, její nedostatek lze řešit geneticky modifikovanými plodinami s nižší spotřebou vody nebo lepším využíváním čištěné odpadní vody.

Kontaktujte mě

Italská energetická a vodohospodářská firma s 8 milióny odběrateli v Římě a okolí.

Zaměření: Dodávky pitné vody

Tržní kapitalizace: 3,5 mld. EUR

Nárůst zisků v posledních 5 letech: 261 %

Graf akcie Acea

Zdroj: Reuters.com

Společnost z USA, která zajišťuje pitnou vodu a čistí odpadní vody pro 3 milióny Američanů.

Zaměření: Komplexní vodohospodářské služby

Tržní kapitalizace: 6,3 mld. USD

Nárůst zisků v posledních 5 letech: 28 %

Graf akcie Aqua America

Zdroj: Reuters.com

Americká vodohospdářská společnost zajišťující svým zákazníkům ve 46 státech USA a kanadském Ontariu komplexní služby spojené s čištěním a distribucí vody.

Zaměření: Komplexní vodohospodářské služby

Tržní kapitalizace: 14,8 mld. USD

Nárůst zisků v posledních 5 letech: 34 %

Graf akcie American Water Works

Zdroj: Reuters.com

Švýcarská nadnárodní společnost primárně zaměřená na sanitární techniku, ale také na komponenty pro vodovodní sítě a kanalizace.

Zaměření: Vybavení pro vodohospodářství

Tržní kapitalizace: 17,2 mld. CHF

Nárůst zisků v posledních 5 letech: 43 %

Graf akcie Geberit

Zdroj: Reuters.com

Firma z USA dodávající technologie k čištění, analýze a měření kvality vody.

Zaměření: Vodohospodářské technologie

Tržní kapitalizace: 2,7 mld. USD

Nárůst zisků v posledních 5 letech: 7 %

Graf akcie Watts Water Technologies

Zdroj: Reuters.com

Další společnost z USA. Nabízí široké portfolio služeb, z nichž nejvýznamnější jsou transport a plánování vodovodních sítí pro firmy,města a zemědělství.

Zaměření: Vodovodní sítě

Tržní kapitalizace: 13 mld. USD

Nárůst zisků v posledních 5 letech: 12 %

Graf akcie Xylem

Zdroj: Reuters.com

Francouzská nadnárodní společnost působící ve 48 zemích. Společnost vlastní rozsáhlé vodovodní a kanalizační sítě.

Zaměření: Komplexní vodohospodářské služby

Tržní kapitalizace: 12,1 mld. EUR

Nárůst zisků v posledních 5 letech: 126 %

Graf akcie Veolia

Zdroj: Reuters.com

Jak můžu investovat do portfolia?

Zde uvedený výběr firem ze sektoru vodohospodářství je pouze modelovým portfoliem. Skutečné investiční portfolio se bude průběžně měnit dle aktuální situace na trzích, ohledně investice nás tedy kontaktujte na čísle 800 297 787.

Jaký je investiční horizont?

Vytvoření investičního portfolia není nijak časově omezeno, s ohledem na maximální výnos se však jedná o střednědobou až dlouhodobou investici.

Jak vysoký bude výnos z investice?

Výnos vašeho investičního portfolia závisí na vývoji hodnoty jednotlivých akcií a také využitých investičních nástrojích. Například investiční certifikáty zařazené do portfolia vám mohou zajistit pravidelný výnos v podobě kupónu.

Prohlédněte si modelové investiční portfolio z oblasti vodohospodářství.

Modelové portfolio

Vyplňte tento krátký formulář
a nezávazně se poraďte s našimi odborníky.

* Odesláním tohoto formuláře souhlasíte se zpracováním svých osobních údajů k účelu vyřízení poptávky. Více informací o způsobu zpracování osobních dat najdete zde.

CYRRUS, a.s.

Provozovatelem webových stránek je CYRRUS, a.s.

Upozornění na rizika: Informace na webových stránkách jsou vyhotoveny pro reklamní a informační účely a poskytují základní informace o některých investičních produktech v nabídce společnosti CYRRUS. Informace nejsou investičním poradenstvím a nenahrazují komplexní informace a poučení o rizicích v produktových letácích, Klíčových informacích pro investory a Všeobecných obchodních podmínkách. Pokud se v informacích hovoří o jakémkoliv výnosu, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kursů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše zisku není zaručena. Investoři mohou získat při prodeji uvedeného investičního nástroje před datem splatnosti nebo ve splatnosti investičního nástroje částku nižší než investovanou. Potenciální ztráta je omezena na původně investovanou částku. Informace jsou založeny na hrubé výkonnosti před zdaněním. Informace mohou obsahovat příklady vytvořené na základě analýzy scénářů vývoje podkladových nástrojů. Očekávání a predikce analytiků nejsou spolehlivým indikátorem budoucího vývoje tržního kurzu dotčených investičních nástrojů. Všechny uvedené investiční nástroje obsahují kreditní riziko emitentů, tedy riziko nedodržení jejich závazků v případě jejich selhání.