Investice zaměřená na evropské firmy

8,5 % CYRRUS DUO-SAFE CERTIFIKÁT:
EVROPSKÝ VÝBĚR 2 CZK

Do konce úpisu certifikátu zbývá

0 0

Dní

0 0

Hodin

0 0

Minut

0 0

Vteřin

CHCI VĚDĚT VÍCE Nezávazná konzultace

Proč investovat do evropských firem? Aktuální valuace některých významných evropských firem je pro investory velmi příznivá, u těch nejúspěšnějších je pak silný předpoklad dalšího růstu. Do první skupiny firem s vysokým růstovým potenciálem, které jsme zařadili do nového certifikátu, patří: německá automobilka Daimler, nizozemská finanční skupina ING Groep a francouzská banka Société Générale. Pokračování růstu pak očekáváme u výrobce letadel Airbus.

Tato investice je kromě vysokého výnosu (až 17 % za 2 roky) výjimečná tím, že poskytuje dvojitou ochranu vloženého kapitálu. Prvním ochranným prvkem je bariéra ve výši 70 %, tím druhým je Star úroveň ve výši 107 %, jak přesně tyto ochranné prvky fungují najdete níže, nebo v našem videu. Další výhodou pro investory v české koruně, je měnové zajištění investice, které eliminuje měnové riziko.

Výplata kupónu
každé čtvrtletí až 2,125 %

Investor obdrží každé čtvrtletí kupón ve výši 2,125 % (8,5 % p. a.) za předpokladu, že žádná z Podkladových akcií nebude v Rozhodný den pro výplatu kupónu o 30 % a více pod její Počáteční hodnotou. Pokud nejsou některé kupóny vyplaceny z důvodu nesplnění této podmínky, ale ve zbývající době do splatnosti dojde ke splnění podmínky pro výplatu u některého z dalších kupónů, budou vyplaceny i předešlé nevyplacené kupóny. Podmínky pro výplatu kupónů (výnosů z investice) nejsou závislé na podmínkách ochrany investovaného kapitálu.

Bariérová ochrana
ve výši 70 %

Jedná se o ochranný prvek, který zajistí investorovi návratnost 100 % investovaného kapitálu v případě, že hodnota žádné z Podkladových akcií nebude v Den finálního ocenění pod 70 % její Počáteční hodnoty. Pokud je tato podmínka splněna, pak investor obdrží zpět 100 % investovaného kapitálu plus kupónový výnos. Pokud podmínka bariérové ochrany není splněna, pak 100% ochrana kapitálu závisí na dosažení STAR úrovně.

Pokud je proražena bariéra

Pokud je proražena jednou či více Podkladovými akciemi bariéra ve výši 70 % a zároveň není dosaženo STAR úrovně žádnou z Podkladových akcií, pak investor participuje v poměru 1 : 1 na vývoji Podkladové akcie s nejnižší výkonností.

STAR úroveň
ve výši 107 %

Jedná se o ochranný prvek, který zajistí investorovi návratnost 100 % investovaného kapitálu v případě, že hodnota alespoň jedné z Podkladových akcií bude v Den finálního ocenění na nebo nad úrovní 107 % její Počáteční hodnoty. Pokud je tato podmínka splněna, pak investor obdrží zpět 100 % investovaného kapitálu plus kupónový výnos. Pokud podmínka STAR úrovně není splněna, pak 100% ochrana kapitálu závisí na splnění podmínek bariérové ochrany.

Pokud není dosaženo STAR úrovně

Pokud není dosaženo STAR úrovně žádnou z Podkladových akcií a zároveň je proražena jednou či více Podkladovými akciemi bariéra ve výši 70 %, pak investor participuje v poměru 1 : 1 na vývoji Podkladové akcie s nejnižší výkonností.

Chcete se dozvědět více?

Prostřednictvím tohoto certifikátu můžete investovat do pečlivě vybraných firem, které mají pro investory velmi příznivou valuaci s růstovým potenciálem či stabilní výkonnost podpořenou úspěšnou strategií při získávání nových zakázek. Zároveň se jedná o stabilní společnosti, které jsou známé široké veřejnosti.

Airbus je spolu s Boeingem největším výrobcem letadel na světě, který generuje přibližně 20 % tržeb a 25 % provozního zisku ze zbrojní divize. Nad rámec toho lze do zbrojních dodávek přiřadit i část divize výroby helikoptér. V divizi komerčních letadel má dostatečné množství objednávek na letadla, které by měly společnosti dopomoci k rekordnímu čistému zisku v roce 2018 ve výši 3,3 miliardy EUR. Již v letošním roce by se měl téměř zdvojnásobit provozní zisk nad 5 miliard EUR. Podle agentury Bloomberg má aktuálně akcie Airbus 75 % nákupních doporučení s 13,5% potenciálem do průměrné cílové ceny.

Graf akcie Airbus

Společnost je známým německým výrobcem nákladních automobilů a luxusních vozů Mercedes. Firmě se daří navyšovat tržby i čisté ziskové marže díky solidní kondici světové ekonomiky a neutuchajícímu zájmu spotřebitelů o prémiové vozy. Silnou finanční kondici Daimleru dokazuje i pravidelně rostoucí výplata dividend, které tradičně patří mezi nejvyšší na německém akciovém trhu.

Graf akcie Daimler

Jedná se o nizozemskou nadnárodní finanční instituci se zaměřením na bankovnictví. Společnost je široce diverzifikovaná díky své působnosti ve 40 zemích celého světa, kde své služby poskytuje více než 37 milionům klientů. Hospodaření se vyznačuje stabilitou výnosů, přičemž v příštích letech by měl čistý zisk růst meziročně tempem 2–5 %. Bankovním titulům by mělo svědčit očekávané utahování monetární politiky významných centrálních bank, přičemž investiční atraktivitu dokresluje i průměrná cílová cena agentury Bloomberg, která indikuje 30% roční růstový potenciál.

Graf akcie ING

Evropská banka se silnou pozicí na trzích střední a východní Evropy. Aktuálně patří k nejlépe kapitálově vybaveným bankám v Evropě, což se odráží na velmi pozitivních doporučeních analytiků. Jedná se o silnou a stabilní banku s dlouhou historií. U nás firma podniká prostřednictvím svého většinového podílu v tuzemské Komerční bance. V současnosti řadíme Société Générale mezi tři evropské banky s nejvyšším investičním potenciálem.

Graf akcie Société Générale

Jak je to s poplatky?

Poplatek za celou investici činí od 3 % dle zvolené služby. Objem financí nemá na výši poplatku vliv. Pro více informací o našich poplatcích neváhejte zavolat na bezplatnou linku 800 297 787.

Mohu investici předčasně ukončit?

Ano, CYRRUS certifikát je možné prodat i před datem splatnosti za tržní cenu kótovanou emitentem.

Kdo certifikát emituje a prodává?

Certifikát neemituje CYRRUS, ale švýcarská společnost Leonteq Securities AG, Guernsey Branch. CYRRUS je výhradní prodejce této investice, kterou u zmíněné banky nechává vytvořit na míru.

Podrobnější informace, včetně popisu všech rizik naleznete v oficiálním letáku.

Kompletní leták certifikátu

Vyplňte tento krátký formulář
a nezávazně se poraďte s našimi odborníky.

* Odesláním tohoto formuláře souhlasíte se zpracováním svých osobních údajů k účelu vyřízení poptávky. Více informací o způsobu zpracování osobních dat najdete zde.

CYRRUS, a.s.

Upozornění na rizika: Informace na webových stránkách jsou vyhotoveny pro reklamní a informační účely a poskytují základní informace o některých investičních produktech v nabídce společnosti CYRRUS. Informace nejsou investičním poradenstvím a nenahrazují komplexní informace a poučení o rizicích v produktových letácích, Klíčových informacích pro investory a Všeobecných obchodních podmínkách. Pokud se v informacích hovoří o jakémkoliv výnosu, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kursů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše zisku není zaručena. Investoři mohou získat při prodeji uvedeného investičního nástroje před datem splatnosti nebo ve splatnosti investičního nástroje částku nižší než investovanou. Potenciální ztráta je omezena na původně investovanou částku. Informace jsou založeny na hrubé výkonnosti před zdaněním. Informace mohou obsahovat příklady vytvořené na základě analýzy scénářů vývoje podkladových nástrojů. Očekávání a predikce analytiků nejsou spolehlivým indikátorem budoucího vývoje tržního kurzu dotčených investičních nástrojů. Všechny uvedené investiční nástroje obsahují kreditní riziko emitentů, tedy riziko nedodržení jejich závazků v případě jejich selhání.