CYRRUS SMART CERTIFIKÁT:

INDEX & COMMODITY MIX
Proč si vybrat tuto investici?

0 0

Dní

0 0

Hodin

0 0

Minut

0 0

Vteřin

Více o investici Kontaktujte mě

SMART investice je založena na investorům notoricky známých komoditách - zlatu a lehké ropě - a na jednom z hlavních evropských akciových indexů EURO STOXX 50. Výběr těchto podkladových aktiv zajišťuje dostatečnou diverzifikaci portfolia. Navíc je pro investory velmi zajímavý také výplatní profil, který je asymetrický, tedy založený na různých podílech výše uvedených aktiv v podkladovém portfoliu. Podíly jsou určeny v Den závěrečného ocenění, kdy nejvýkonnějšímu aktivu je přiřazen 45% podíl v portfoliu, druhému nejvýkonnějšímu 35% podíl a aktivu s nejnižší výkonností je přiřazen 20% podíl. Investor tedy získá výnos odpovídající váženému průměru výkonnosti Podkladových aktiv po započtení výše uvedeného rozložení vah. Dle backtestingu provedeného pro dvouleté investiční období v letech 2000-2017 investoři díky SMART rozložení vah podkladových aktiv získají navíc 6,7 % oproti klasickému rovnoměrnému rozložení.

Co musíte o SMART investici vědět?

  • CYRRUS SMART CERTIFIKÁT: INDEX & COMMODITY MIX zvýhodňuje vliv nejvýkonnějšího aktiva,a naopak snižuje vliv aktiva nejméně výkonného.
  • V případě poklesu výkonnosti, odpovídá ztráta procentuálnímu poklesu Podkladových aktiv certifikátu v porovnání s jejich Počáteční hodnotou.
  • Certifikát je denominovaný v CZK, ale není měnově zajištěn. Investor tedy participuje i na vývoji měnového páru USD/CZK.
  • Doba splatnosti certifikátu je maximálně 24 měsíců.
  • Potenciální výnos z investice není omezen.

Bonus po investory: Při investici nad 500 000 Kč získáte měnové zajištění investice zdarma.

Kontaktujte mě

Nejznámější drahý kov na světě, jehož cena roste především v období vyšší nejistoty.

Výhoda zlata spočívá v ochranné funkci vůči inflaci a poklesům na akciových trzích, dokonce i v případě válek.

Cena je negativně korelována s vývojem dolaru, v příštích letech by tedy měla získávat na hodnotě.

Zlato by mělo být součástí optimálního finančního portfolia

Graf vývoje zlata

West Texas Intermediate, také známá pod názvem americká lehká ropa.

Celosvětová poptávka po ropě od roku 2009 značně narůstá a tlačí ceny ropy vzhůru.

Hlavní komodita na komoditní burze v Chicagu.

Výkyvy v dodávkách, způsobené sankcemi a válkami, mají za důsledek další růst ceny ropy.

Graf vývoje ropy WTI

Je složen z největších a nejlikvidnějších společností eurozóny, tzv. blue chips firem.

Složení indexu je revidováno každoročně v září.

V indexu najdeme například firmy: Adidas, Airbus, Allianz, AXA, BMW, Deutsche Bank, E.ON, ING, L’Oreal, LVMH Moët Hennessy,Louis Vuitton, Nokia, SAP, Siemens, Société Générale, Unilever nebo Volkswagen.

Graf vývoje EURO STOXX 50

Jak můžu investovat do SMART certifikátu?

Upisovací období certifikátu končí 30. 8. 2018. V případě zájmu o tuto investici či více informací můžete kontaktovat svého osobního makléře, případně nám zavolat na bezplatnou linku 800 297 787.

Jaký je investiční horizont?

Tato investice má maximální investiční horizont 2 roky, lze ji však prodat i před datem splatnosti za cenu stanovenou Emitentem.

Jak vysoký bude výnos z investice?

Potenciální výnos z investice není ničím omezen a odvíjí se od váženého průměru výkonnosti Podkladových aktiv v Den závěrečného ocenění. Výnos bude ovlivněn také SMART rozložením vah Podkladových aktiv, viz výše, dále pak vývojem měnového páru USD/CZK. Více se o výši výnosu dozvíte v přiloženém letáku níže.

Prohlédněte si leták k CYRRUS SMART CERTIFIKÁTU: INDEX & COMMODITY MIX.

Leták k investici

Vyplňte tento krátký formulář
a nezávazně se poraďte s našimi odborníky.

* Odesláním tohoto formuláře souhlasíte se zpracováním svých osobních údajů k účelu vyřízení poptávky. Více informací o způsobu zpracování osobních dat najdete zde.

CYRRUS, a.s.

Provozovatelem webových stránek je CYRRUS, a.s.

Upozornění na rizika: Informace na webových stránkách jsou vyhotoveny pro reklamní a informační účely a poskytují základní informace o některých investičních produktech v nabídce společnosti CYRRUS. Informace nejsou investičním poradenstvím a nenahrazují komplexní informace a poučení o rizicích v produktových letácích, Klíčových informacích pro investory a Všeobecných obchodních podmínkách. Pokud se v informacích hovoří o jakémkoliv výnosu, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kursů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše zisku není zaručena. Investoři mohou získat při prodeji uvedeného investičního nástroje před datem splatnosti nebo ve splatnosti investičního nástroje částku nižší než investovanou. Potenciální ztráta je omezena na původně investovanou částku. Informace jsou založeny na hrubé výkonnosti před zdaněním. Informace mohou obsahovat příklady vytvořené na základě analýzy scénářů vývoje podkladových nástrojů. Očekávání a predikce analytiků nejsou spolehlivým indikátorem budoucího vývoje tržního kurzu dotčených investičních nástrojů. Všechny uvedené investiční nástroje obsahují kreditní riziko emitentů, tedy riziko nedodržení jejich závazků v případě jejich selhání.