Investujte chytře a získejte výnos
až 116,5 % za 18 měsíců

11 % CYRRUS CERTIFIKÁT: MÓDNÍ ZNAČKY

Do konce úpisu certifikátu zbývá

0 0

Dní

0 0

Hodin

0 0

Minut

0 0

Vteřin

Více o certifikátu

Trendy se ve světě módy mění velmi rychle, pokud s nimi chcete udržet krok, musíte velmi pečlivě vybírat. V současnoti je zde hned několik důvodů, proč by se investoři měli zajímat o firmy ze sektoru spotřebního zboží a módy.

 • Když se ekonomická aktivita zrychluje, rostou i prodeje módních značek,které se rázem stávají dostupnějšími.
 • Právě nyní jsme svědky rychlejšího navyšování mezd a růstu spotřebitelského apetitu po luxusním zboží.
 • V cyklech se pohybují také akcie ikonických firem Hugo Boss či Ralph Lauren, které jsou ovlivňovány aktuální výkonností ekonomiky.

Abyste mohli využít investiční potenciál módního sektoru, připravili jsme pro Vás 11 % CYRRUS CERTIFIKÁT: MÓDNÍ ZNAČKY. Díky této měnově zajištěné investici v CZK, můžete investovat do podkladových akcií firem jako jsou: Hugo Boss, Macy´s, Mattel a Ralph Lauren. Během 18 měsíců můžete získat až 16,5% výnos (11 % p. a.) v podobě pravidelně vyplácených měsíčních kupónů.

Významné módní firmy, které jsme zařadili do tohoto certifikátu, jsou lídry v různých segmentech sektoru spotřebního zboží. Je tedy velmi pravděpodobné, že tyto firmy budou z dobré hospodářské situace v Severní Americe a Evropě, a tím i z vyšších výdajů domácností, výrazně profitovat.

Známý prodejce značkového oblečení vznikl před téměř sto lety a nyní je možné jeho zboží najít už ve více než tisíci obchodech po celém světě.Novému generálnímu řediteli se díky razantním nákladovým škrtům podařilo podpořit hospodaření firmy, díky čemuž bychom měli už v letošním roce vidět růst zisků. Stane se tak o rok dříve, než s čím počítal původní plán.

Vývoj akcie Hugo Boss

Obchodní dům Macy’s se zaměřuje na prodej zboží nejznámějších značek, jako jsou Calvin Klein, Estée Lauder, Michael Kors, Ralph Lauren či Tommy Hilfinger. Management však dál pokračuje v zahraniční expanzi, přičemž největší potenciál vidí v Číně, kde by mělo dojít už v letošním roce ke spuštění prvního online obchodu Macy’s. Firma navíc i nadále plánuje investovat do rozvoje internetového prodeje.

Vývoj akcie Macy´s

Mattel je významnou společností na trhu s dětskými hračkami. Již v roce 1959 začala firma vyrábět oblíbené panenky Barbie, které patří i po více než 50 letech k nejprodávanějším hračkám na světě. Za 1Q letošního roku poklesla cena akcií firmy z důvodu slabších výsledků na nejnižší hodnoty od roku 2015. První čtvrtletí však tvoří pouze jednu desetinu celoročních tržeb, takže tento pokles lze vnímat také jako investiční příležitost.

Vývoj akcie Mattel

V loňském roce se firmě podařilo díky solidním prodejům udržet tržby poblíž historicky nejvyšších úrovní, tedy na 7,4 mld. USD oproti pouhým 4,3 mld. USD z předkrizového roku 2007. Ke zlepšení došlo i na úrovni provozního cash flowkteré za posledních devět let posílilo z 800 mil. USD až na více než 1 mld. USD. Letošní pokles ceny akcie na sedmiletá minima tedy znamená zajímavou nákupní příležitost.

Vývoj akcie Ralph Lauren

Více informací

Přečtěte si, na jaké otázky se ptali klienti před vámi.
Odpověď se vám zobrazí, když kliknete na konkrétní otázku.

Co je CYRRUS certifikát?

CYRRUS certifikáty jsou vlastně bariérové akciové dluhopisy. Vydává je pouze pro klienty společnosti CYRRUS některý z renomovaných zahraničních emitentů. Certifikáty jsou finančním aktivem - mají vlastní tržní hodnotu, kterou každý den kótuje příslušný emitent. Certifikát tedy lze prodat i předčasně, před samotným datem splatnosti.

Co je Ochranná bariéra? Dostanu vždy 100 % mého vloženého kapitálu zpět? Co znamená „proražení“ ochranné bariéry?

Ochranná bariéra je úrovní ceny podkladového aktiva. Pokud je cena podkladového aktiva dle emisních podmínek (k datům pozorování) vyšší než úroveň bariéry, vzniká investorovi ke splatnosti nárok na výplatu 100 % nominální hodnoty certifikátu.

Pokud se cena k datům pozorování dostane na nebo pod úroveň bariéry („proražení bariéry“), podléhá k datu splatnosti výplata nominální hodnoty certifikátu tržním fluktuacím - výše výplaty je odvozena od ceny podkladového aktiva dle emisních podmínek.

Výnos je vyplácen pouze na konci investičního období?

Výnos u akciových dluhopisů nabízených společností CYRRUS má podobu pravidelných kupónových plateb s měsíční, čtvrtletní, půlroční nebo s roční periodicitou. Konkrétní podrobnosti týkající se výplaty naleznete v materiálech k jednotlivým emisím.

Co když mají akcie vyšší výkonnost než 11 %?

Výkonnost akcií nad 11 % p. a. ovlivní pouze tržní cenu certifikátu před datem splatnosti. Maximální výplata z certifikátu je dána součtem nominální hodnoty certifikátu a všech kupónových plateb, které z něho plynou.

Mohu CYRRUS certifikát prodat?

Ano, CYRRUS certifikát je možné prodat i před datem splatnosti za tržní cenu kótovanou Emitentem.

Co znamená fixní výnos? Jak může být výnos tak vysoký a na základě čeho se určuje?

Fixní výnos je pevně daný maximální výnos plynoucí držiteli z certifikátu při splnění specifických podmínek dané emise k datu splatnosti.

Výnos je dán celou řadou vlastností podkladových aktiv, které se promítají do derivátové složky certifikátu. Patří mezi ně například odhadovaná intenzita pohybů ceny podkladové akcie, výše její dividendy a další. Výnos se určuje pomocí sofistikovaných finančních modelů, které používá emitent k řízení rizik.

Při proražení ochranné bariéry je fixní výnos počítán stále ze 100 % vloženého kapitálu?

Ano, pokud není v emisních podmínkách řečeno jinak.

Kdo vybírá tituly, které jsou zařazené do certifikátu?

Tituly jsou vybírány analytickým týmem CYRRUS dle vhodnosti tržních podmínek. Každý certifikát je poptán u několika emitentů najednou, aby byly pro klienty formou tržní konkurence zajištěny co možná nejvýhodnější parametry investice.

Jaká je výše minimální investice?

Minimální výše investice se liší pro každý certifikát. Zpravidla je minimální objem investice daný nominální hodnotou jednoho kusu certifikátu, tzn. 100 USD, 100 EUR nebo 1000 CZK. Investovat doporučujeme od částky 100 000 Kč. Záleží vždy na aktuálních možnostech každého investora. Naši makléři vám rádi poradí na osobní schůzce.

Vydělává CYRRUS na tom, co je nad fixním výnosem 11 %?

Společnost CYRRUS se v žádném případě nepodílí ani na pozitivním, ani na negativním vývoji cen certifikátů nebo podkladových aktiv.

Co je Počáteční cena?

Počáteční cenou rozumíme uzavírací cenu podkladového aktiva na referenčním trhu k datu fixace.

Stávám se nákupem CYRRUS certifikátu také akcionářem uvedených společností?

Nikoliv, akcie uvedených společností slouží pouze jako referenční entity pro určení tržní ceny a konečné výplaty plynoucí z certifikátu.

Co je Závěrečná úroveň akcie a kdy se hodnotí? Jaký má vliv na mou investici?

Závěrečná úroveň ceny akcie je určujícím faktorem pro konečnou výplatu plynoucí investorovi z certifikátu dle emisních podmínek každého certifikátu.

Proč je možnost nákupu časově omezená?

Každý certifikát je připraven v určitém objemu, který je nutno u emitenta objednat, po upisovacím období začíná emitent certifikát kótovat a již není možné zaručit jeho nákup za nominální hodnotu - cena začíná být ovlivňována tržními faktory dle emisních podmínek. Certifikát tedy lze většinou nakoupit i mimo upisovací období, cena však již může být i nižší nebo vyšší než tomu bylo v upisovacím období.

Co znamená autocall?

Tzv. předčasné svolání certifikátu. V případě, že k Rozhodnému dni budou všechny akcie na nebo nad 100 % své počáteční hodnoty, pak dojde k předčasnému ukončení investice. Vám bude navrácena původní investovaná částka a zůstanou vám všechny 0,917% měsíční kupóny, které byly do té doby vyplaceny (včetně toho posledního k datu svolání). Nejdříve může být autocall uplatněn v dubnu 2018. Může se ale také stát, že autocall nebude uplatněn vůbec a investice bude trvat celých 18 měsíců.

Máte zájem o další informace? Zavoláme vám

MÁM DOTAZ
CHCI SI DOMLUVIT INFORMATIVNÍ SCHŮZKU S MAKLÉŘEM NA POBOČCE
CHCI SE SPOJIT S MAKLÉŘEM TELEFONICKY

V této části najdete podrobné informace o nabízeném CYRRUS certifikátu. Případně vám certifikát představí náš makléř bezplatně po telefonu a odpoví na všechny vaše otázky.

Jak funguje tento CYRRUS CERTIFIKÁT?

Investor obdrží měsíčně fixní kupón ve výši 0,917 % % (11 % p. a.). V den výplaty kupónu (nejdříve však v prosinci 2017) dojde rovněž k automatickému předčasnému splacení certifikátu ve výši 100 % jeho nominální hodnoty (Autocall) v případě, že se všechny Podkladové akcie v nejblíže předcházející Rozhodný den pro Autocall nachází na nebo nad 100 % své Počáteční hodnoty. V případě předčasného splacení nemá investor nárok na vyplacení dalších kupónů za neuběhlé měsíce.

Nedojde-li k předčasnému splacení, je pro určení výše konečné výplaty plynoucí z certifikátu ke splatnosti důležitá cena čtyř Podkladových akcií Hugo Boss, Macy´s, Mattel a Ralph Lauren v Den finálního ocenění. Pokud v Den finálního ocenění nebude žádnou z Podkladových akcií dotčena nebo proražena úroveň Bariéry, získá investor celkem 100 % investovaného kapitálu plus výnos ve formě pravidelného kupónu. Bude-li v Den finálního ocenění dotčena nebo proražena Bariéra, investor participuje 1:1 na vývoji Podkladové akcie s nejnižší výkonností. Výplata fixního kupónu tím však není dotčena.

Výplatní profil

 • Atraktivní fixní kupón vyplacený měsíčně ve výši 0,917 % (11 % p. a.).
 • Bezpečnostní zóna proti poklesu na úrovni 39,99 %.

Váš užitek

 • Sledování Bariéry pouze v Den finálního ocenění, nikoliv kontinuálně.
 • Denní obchodování a likvidita během života produktu poskytovaná Emitentem dle emisních podmínek.
 • Krátká doba splatnosti – maximálně 18 měsíců.
 • Investice je měnově zajištěna do CZK.

Certifikát nese také rizika

 • Při proražení Bariéry některou z podkladových akcií není nárok na 100% ochranu kapitálu. V Den finálního ocenění může být konečná cena certifikátu i pod Emisním kurzem.
 • Cena certifikátu na sekundárním trhu závisí na tržních podmínkách, jako je například cena podkladových aktiv, volatilita, tržní úrokové sazby a korelace mezi Podkladovými akciemi. Investor akceptuje kreditní riziko emitenta SG Issuer a garanta emise Société Générale.
 • Maximální výnos plynoucí z držby certifikátu je omezen na 11 % p. a., i pokud mají všechny akcie vyšší výkonnost.
 • Seznamte se prosím s důležitými upozorněními v zápatí stránky.

Detailní charakteristika

Vyplňte tento krátký formulář
a nezávazně se poraďte s našimi odborníky.

Poradíme vám zdarma a nezávazně Chci poradit