Investujte chytře a získejte zpět
až 125 % investovaných prostředků

TWIN-WIN CERTIFIKÁT: ASTRAZENECA

Do konce úpisu certifikátu zbývá

0 0

Dní

0 0

Hodin

0 0

Minut

0 0

Vteřin

Více o certifikátu

AstraZeneca je jednou z největších farmaceutických firem na světě, která jako řada jejích konkurentů čelí několika pozitivním i negativním trendům. Navíc konkrétně na firmu AstraZeneca číhá nejistý dopad brexitu. Protože je velmi obtížné predikovat budoucí výkonnost akcie, nabízíme vám jedinečnou příležitost vydělat na poklesu i růstu její ceny.

Brexit přináší jak rizika legislativních charakteru, tak i příležitosti plynoucí ze slabé libry. Také nový americký prezident může na akcie farmaceutických firem působit obousměrně. Jednak plánuje zrychlit proces schvalování nových léků, na druhou stranu chce tlačit na snížení cen léčiv. Největší růstový potenciál skrývají léky Durvalumaba Tremelimumab, které by měly dosáhnout tržeb 5 miliard dolarů ročně.

Nabízený certifikát umožňuje díky své konstrukci investorovi potenciálně dosáhnout výnosu jak při růstu ceny Podkladové akcie, tak při poklesu ceny Podkladové akcie, to ovšem pouze za předpokladu, že cena Podkladové akcie neklesne o více než 20 %.

Investice umožňující kladné zhodnocení v případě růstu i poklesu akcie tak plně odpovídá možným vychýlením ceny na obě strany. Podkladovým aktivem certifikátu je akcie firmy AstraZeneca.

Britsko-švédský gigant AstraZeneca je přední světovou farmaceutickou společností, která se zaměřuje zejména na výzkum a vývoj léků využívaných například při léčbě kardiovaskulárních, onkologických, infekčních nebo respiračních onemocnění. Ačkoliv se společnosti z pohledu hospodářských čísel v posledním roce příliš nedařilo, v následujících letech by tento negativní trend mohl změnit některý z řady vyvíjených léků (pipeline). V centru pozornosti se nyní nachází především léky Durvalumab a Tremelimumab, které spadají do oblasti tzv. imunoonkologie, a lék na Alzheimerovu chorobu s označením AZD3293, který AstraZeneca vyvíjí společně s firmou Eli Lilly. Tyto léky zajišťují společnosti obrovské příjmy, ale existují zde i rizika spojená s nadcházejícími politickými událostmi a vývojem nových léčiv.

Proto tento produkt nabízí příležitost vydělat jak na poklesu, tak i na růstu ceny akcie. Možnost vydělat i na případném 20% poklesu ceny Podkladové akcie je z našeho pohledu dostatečné ochranné pásmo s velmi nízkou pravděpodobností proražení.

Velký potenciál se vkládá do léků Durvalumab a Tremelimumab, díky nimž by se firma v příštích letech mohla stát lídrem na poli léčiv onkologických onemocnění.

Oba léky by dle analytiků mohly přispět k celkovým tržbám až 5 mld. USD ročně (cca 25 % tržeb).

Společnost rovněž vyvíjí potenciální blockbuster (lék s výší ročních tržeb přes 1 mld. USD) v podobě léku na Alzheimerovu chorobu.

Příznivě by se mohla projevit i nová americká administrativa, jejímž cílem je vyřešit problém zdlouhavého procesu schvalování nových léků.

Některé negativní faktory z minulých let jsou již započítány v aktuální podprůměrné valuaci akcie.

Trh evidentně sází na silnou pipeline a absenci neúspěchů ve vývoji. To může vést k výraznému kolísání ceny akcie.

Odchod Velké Británie z Evropské unie, který patrně bude doprovázen ztrátou přístupu britských firem na jednotný evropský trh. Tento negativní faktor může být kompenzován slabou librou, výhodnou pro silně exportní zaměření společnosti.

Nezanedbatelným rizikem je i případný neúspěch některého z vyvíjených léků, na něž investoři sází. Například v říjnu klesla akcie o 4 % po problémech v testování výše zmíněného léku Durvalumab.

V posledních letech vypršela řada patentů na nejprodávanější léky (v roce 2016 například lék proti vysokému cholesterolu Crestor, v důsledku čehož poklesly tržby z jeho prodeje o bezmála 2 mld. USD).

Pokles tržeb i zisku díky vstupu generických léčiv na trh by měl přetrvat i v letošním roce. V dalších letech by se tento trend měl otočit (viz graf).

Naplní se optimistická očekávání, nebo se trh mýlí?
MÁM DOTAZ
CHCI SI DOMLUVIT INFORMATIVNÍ SCHŮZKU S MAKLÉŘEM NA POBOČCE
CHCI SE SPOJIT S MAKLÉŘEM TELEFONICKY

V této části najdete podrobné informace o nabízeném CYRRUS certifikátu. Případně vám certifikát představí náš makléř bezplatně po telefonu a odpoví na všechny vaše otázky.

Funkcionalita

Výnos z tohoto certifikátu je závislý na ceně Podkladového akcie v Den finálního ocenění.

Pokud je v Den finálního ocenění cena Podkladové akcie nad svou Počáteční hodnotou, participuje investor na vývoji ceny Podkladové akcie v poměru 1:1, a to až do Úrovně cap. Maximální výnos je v tomto případě tedy 25 % (12,5 % p. a).

Pokud je v Den finálního ocenění cena Podkladové akcie pod svou Počáteční hodnotou a zároveň není pod úrovní Bariéry, participuje investor na vývoji ceny Podkladové akcie v poměru -1:1, tedy v opačném poměru a získává výnos. Maximální výnos je v tomto případě tedy 20 % (10 % p. a).

Pokud je v Den finálního oceněníce na Podkladové akcie pod úrovní Bariéry, participuje investor na vývoji ceny Podkladové akcie v poměru 1:1. Maximální ztráta je v tomto případě neomezená, respektive je omezená výší investované částky.

Výplatní profil

 • Při pozitivní výkonnosti Podkladové akcie do Úrovně cap participace 1:1 na vývoji ceny Podkladové akcie.
 • Při negativní výkonnosti Podkladové akcie do Bariéry participace -1:1 na vývoji ceny Podkladové akcie.
 • Při proražení Bariéry v Den finálního ocenění participuje investor 1:1 na vývoji ceny Podkladové akcie.

Výhody

 • Možnost získat atraktivní výnos při růstu i částečném poklesu ceny Podkladové akcie.
 • Sledování Bariéry pouze v Den finálního ocenění, nikoliv kontinuálně.
 • Denní obchodování a likvidita během života produktu poskytovaná Emitentem dle emisních podmínek.
 • Investice je měnově zajištěna do CZK.
 • Krátká doba splatnosti – 2 roky.

Certifikát nese také rizika

 • V Den finálního ocenění může být konečná cena certifikátu i pod Emisním kurzem (viz část Funkcionalita).
 • Cena certifikátu na sekundárním trhu závisí na tržních podmínkách, jako je například cena Podkladové akcie, volatilita a tržní úrokové sazby. Investor akceptuje kreditní riziko emitenta BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. a garanta emise BNP Paribas.
 • Maximální výnos plynoucí z držby certifikátu je omezen na 25 % (12,5 % p. a.), i pokud má Podkladová akcie vyšší výkonnost. Maximální ztráta odpovídá výši investovaných prostředků.
 • Seznamte se prosím s důležitými upozorněními v zápatí stránky.

Detailní charakteristika

VÝKONNOST PODKLADOVÉHO AKTIVA VE SPLATNOSTI VÝKONNOST CERTIFIKÁTU VE SPLATNOSTI
25 % a více 25 %
20 % 20 %
10 % 10 %
5 % 5 %
0 % 0 %
-5 % 5 %
-10 % 10 %
-20 % 20 %
-30 % -30 %
-40 % -40 %
... ...
-100 % -100 %

Investor participuje 1:1 na růstu ceny Podkladové akcie do Úrovně cap.

Při poklesu ceny Podkladové akcie je participace nastavena na -1:1 do úrovně Bariéry.

Při proražení Bariéry participuje investor v poměru 1:1 na vývoji ceny Podkladového aktiva.

TWIN-WIN certifikát vs. podkladové aktivum

Vyplňte tento krátký formulář
a nezávazně se poraďte s našimi odborníky.

Poradíme vám zdarma a nezávazně Chci poradit